pondělí 10. října 2011

Štatistické hrátky v Štrasburgu

Matematika je v obľube zjavne aj na Európskom súde pre ľudské práva.  Ten na svojich stránkach zverejnil zaujímavý štatistický prehľad k porušovaniu práv garantovaných Dohovorom Statistics on Judgments by State. Grafy k jednotlivým členským štátom zachytávajú pomer sťažností, meritórnych rozsudkov a výrokov porušení vynesených v rokoch 1959 - 2010. Stupne víťazov v celkovom prehľade porušovaných práv  zastávajú právo na spravodlivý proces (1.), sloboda prejavu (2.) a ochrana majetku (3.).

V prípade Českej republiky sa nekoná žiadne prekvapenie:
42 % konštatovaných porušení Dohovoru predstavuje alfa a omega českých sporov - dĺžka konania. Právo na spravodlivý proces je s 24 % na krásnom druhom mieste. U Slovenska predstavuje dĺžka konaní až 63 %. Vysoký podiel porušenia iných práv sa objavuje prevažne u juhovýchodných členov, vtipným štatistickým zavádzaním je však Monako. To boduje so 100 % porušení práva na slobodu. Prehľad by si teda zaslúžil aspoň v poznámke pod čiarou zmienku o počte prípadov, u Monaka bol zrejme minimálny.

Z celkového počtu sťažností podaných proti Českej republike len 2 % prešli sitom prípustnosti. Z meritórnych rozhodnutí potom Súd konštatoval, že k porušeniu práva skutočne došlo v 90 % prípadov (SR 88%, napríklad Nemecko len niečo cez 60%, Monako opäť krásna stovka). Extrémne nízky pomer meritórnych rozsudkov (4 %) oproti podaným sťažnostiam naznačuje dva závery: jednak odráža nutnosť naďalej usilovať o zníženie podávania neprípustných sťažností. Zároveň je odpoveďou na kritiku,  že ESĽP neúmerne zasahuje do vnútorných záležitostí štátov.  
Statistics on judgments by state (2011)

Štatistika je to nepochybne zaujímavá, len ťažko povedať, nakoľko bez bližších údajov použiteľná. Doverčivý čitateľ može hádať, či naše súdnictvo skutočne ľudské práva tak často ignoruje, alebo len českí kverulanti v porovnaní s inými štátmi zamestnávajú radšej domáce súdy, ako ten európsky :)

neděle 2. října 2011

Akým smerom sa nakláňa kaskáda spravodlivosti?

Len pred pár dňami zavítal do kníhkupectiev nový titul z pera Kathryn Sikkink. Profesorka práva a politológie na University of Minnesota sa už niekoľko rokov zaoberá dopadom jednotlivých mechanizmov medzinárodnej trestnej spravodlivosti na formovanie domácej politiky, predovšetkým v demokratizujúcich sa štátoch. Fenomén potláčania kultúry beztrestnosti je nepochybne jedným z hlavných motívov činnosti medzinárodných trestných tribunálov. Má ale stíhanie porušení ľudských práv namierené voči lídrom štátov odstrašujúcu silu? Ovplyvňuje vyvodzovanie zodpovednosti a vedenie trestných procesov správanie reformujúcich sa elít, nastoľovanie demokracie a kultúry panstva práva? Publikácia The Cascade of Justice priniesla pozitívnu odpoveď podporenú výskumom a štatistickými dátami z vybraných 100 štátov, ktoré v posledných dvoch desaťročiach prekonávajú tranzitné procesy. Na pultoch obchodov sa však nestihla poriadne ohriať a už prilákala vlnu kritiky a polemík.