neděle 13. května 2012

Pozvánka na konferenci

Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová 
Děkan Právnické Fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch 
si vás dovolují pozvat na konferenci: 

 ODPOVĚDNOST V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM STÁTĚ

pod záštitou J.M. prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
rektora Univerzity Karlovy v Praze

ve čtvrtek 7. června 2012 od 9:00 hodin
Collegium Maximum (č. 100/ 1. patro)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Náměstí Curieových 7, Praha 1
PROGRAM KONFERENCE:
9:00 - 9.45 - registrace
9:45 - 10:00 - zahájení konference, J. M. rektor Univerzity Karlovy, předsedkyně Nejvyššího soudu, Spectabilis děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
10:00 - 12:20 - Panel I.
                        Iva Brožová: Odpovědnost jako nosná kategorie
                        Petr Pithart: Neosobní instituce a osobní odpovědnost
                        Václav Bělohradský: Odpovědnost a externality
                        Jan Sokol: Nezávislost a odpovědnost
                        Jiří Přibáň: Lid versus ústava? Politická a ústavní odpovědnost v právním státě
                        Václav Malý: Občanská odpovědnost
12:20 - 13:00 - shrnutí panelu + diskuze
13:00 - 13:30 - občerstvení
13:30 - 15:30 - Panel II.
                         Aleš Gerloch: Relace právní, politické a morální odpovědnosti; atributy ústavní        
                                                 odpovědnosti v demokratickém právním státě
                         Jan Dvořák: Nové jevy v soukromoprávní odpovědnosti
                         Jan Musil: Trestní odpovědnosti jako prostředek ultima ratio
                         Pavel Šturma: Vztah odpovědnosti států a odpovědnosti mezinárodních organizací
                         Luboš Tichý: Odpovědnosti státu za legislativní újmu
15:30 - 16:12 shrnutí panelu + diskuze
16:30 - Raut

Pozn.: Referát cca. 20 min., vystoupení v diskuzi max. 5 min., otázka či replika 2 min.

Počet míst na konferenci je omezen, organizátoři prosí o včasné potvrzení účasti.
RSVP: vanova@prf.cuni.cz (+420 221 005 330) do 31. května 2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat