neděle 13. května 2012

Pozvánka na konferenci

Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová 
Děkan Právnické Fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch 
si vás dovolují pozvat na konferenci: 

 ODPOVĚDNOST V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM STÁTĚ

pod záštitou J.M. prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
rektora Univerzity Karlovy v Praze

ve čtvrtek 7. června 2012 od 9:00 hodin
Collegium Maximum (č. 100/ 1. patro)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Náměstí Curieových 7, Praha 1